Shiatsu inzetten bij executive coaching

Echte verandering realiseren

Bij executive coaching speelt voor velen een wens tot verandering. Bijvoorbeeld verandering van houding, gedrag, overtuiging, richting in t leven of verandering van werk. Toch is het niet altijd eenvoudig om te veranderen en is er – bewust of onbewust – weerstand om stappen te zetten.

IOKAI SHIATSU

Disbalans staat verandering in de weg

De weerstand kan zich heel gevarieerd uiten, maar een overkoepelend kenmerk van de weerstand is dat het evenwicht tussen lichaam, geest, ratio, gevoel en emotie onvoldoende in balans is. Dit staat een succesvolle verandering vaak in de weg. Bij IOKAI Shiatsu wordt met de handen en vingers op bepaalde plaatsen op het lichaam druk uitgeoefend. Dit stimuleert dat de levensenergie, de Ki, vrij door het lichaam kan stromen waardoor de balans hersteld wordt.

Shiatsu geeft balans

IOKAI Shiatsu is een holistische manier om in balans te komen. Om lichaam en bewustzijn weer samen te brengen tot een eenheid. Eenheid in lichaam en bewustzijn leidt tot balans, het in perspectief zien van mogelijkheden, tot gewenste gedragsverandering, tot het balanceren van emoties die mogelijk een te grote rol innemen. Het helpt bij het maken van keuzes en het zetten van effectieve stappen tot verandering.

Eeuwenoude Oosterse Geneeskunde

Iokai Shiatsu is gebaseerd op eeuwenoude Oosterse Geneeskunde. Deze gaat ervan uit dat lichaam en bewustzijn één geheel vormen en in constante interactie staan met elkaar en de wereld waarin wij leven. Door te kijken naar het leven van de mens in relatie tot zijn omgeving, ontstaat een dieper inzicht in de werkelijke oorsprong van (coachings-)vragen of problemen.

Psycho Energetische Coaching levert veel resultaat

Ik heb IOKAI Shiatsu geïntegreerd in mijn psychoanalyse. Het geeft veel zicht op diepere lagen in mensen en tevens geeft het handvatten om veranderingen in gedrag en gevoel tot stand te brengen, op momenten dat louter cognitief inzicht die verandering niet realiseert. Kom het ervaren en maak snel een afspraak.