Weet jij wat je drijft?

Je regelmatig bezinnen geeft je de kracht om richtinggevend te zijn!


WAT IS EXECUTIVE COACHING

Executive coaching is een op maat gesneden vorm van organisatie- en persoonlijk leiderschapsontwikkeling waarbij een leidende en/of high professional een aantal overeengekomen gesprekken voert met mij als coachend psycholoog op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

EEN VORM VAN ORGANISATIEONTWIKKELING

Het is dus een vorm van organisatieontwikkeling door middel van gesprekken onder vier ogen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling.

VRAGEN UIT DE PRAKTIJK – ONDERWERPEN DIE JE BEÏNVLOEDEN

Bij executive coaching leggen professionals vragen uit hun praktijk bloot aan een onderzoek in de vorm van tweegesprekken. De bedoeling daarvan is deze vragen te onderzoeken en te voorzien van nieuwe inzichten die kunnen leiden tot een andere aanpak.

NIEUW PERSPECTIEF ONTWIKKELEN

De belofte van executive coaching is niet zozeer om kant-en-klare oplossingen te bieden, maar veeleer om nieuw inzicht en een ander perspectief te ontwikkelen. Veel executive coaches gebruiken tal van interventies, zoals luisteren, samenvatten, parafraseren, reflecteren, interpreteren en het ontdekken van verbindingen met andere thema’s en vragen en met de aard van de twee-gesprekken zelf.

OP EEN EFFECTIEVERE MANIER EN MET MEER EN BLIJVEND EFFECT

InnerCompas Executive Coaching voegt aan deze interventies nog een aantal zeer effectieve interventies toe. De gebruikelijke interventies liggen meestal op cognitief, rationeel en misschien emotioneel niveau. Ik heb door jarenlange training het ambacht geleerd om te begeleiden op rationeel, emotioneel, fysiek en energetisch niveau tegelijk. Ik werk met je op al deze lagen met diverse interventies. Daardoor gaan lichaam en geest samenvallen. De reguliere interventies gaan nog teveel uit van een splitsing tussen lichaam en geest. Doordat die scheiding er in werkelijkheid niet is, kan ik veel meer effect met je bereiken en ontwikkel je in korte tijd een ander perspectief. Een perspectief dat je omgeving zal opvallen, omdat je je anders gedraagt vanbinnen uit. Maak een afspraak en kom het ervaren.