Mogelijkheden in beeld

Als werkgever wilt u een beeld krijgen bij de mogelijkheden van InnerCompas Executive Coaching Amsterdam. Hieronder treft u mogelijke onderwerpen aan.

Wees Wendbaar en Veerkrachtig! – In vrijwel alle gevallen*) doorloopt de executive een traject waardoor hij/zij veerkrachtiger en wendbaarder (agile) wordt. Iemand die veerkrachtig en wendbaar is, zit goed zin z’n vel, kent z’n grenzen en weet die tijdig aan te geven, terwijl doelen planmatig, strategisch en met draagvlak worden bereikt. Zo iemand neemt anderen tijdig mee in belangrijke processen en stuurt op resultaat met een zekere vanzelfsprekendheid. Die vanzelfsprekendheid komt mede voort uit een evenwichtige balans in zichzelf. Een executive kan daardoor zowel op korte termijn als op lange termijn een consistente bijdrage leveren aan het team waarmee hij/zij werkt en de doelen van de organisatie.

Persoonlijk Leiderschap – Het is prachtig als Jong Leiderschap Talent voluit tot z’n recht komt. Coaching gedurende een bepaalde periode kan daarbij zeer behulpzaam zijn. InnerCompas werkt met uw executive aan Leiderschap met een stevige evenwichtige basis in zichzelf. Het lijkt een gave, maar zelfs een geboren leider leert pas in de praktijk wat leiderschap is en hoe je het beste uit jezelf en anderen kunt halen. Leiderschap is geen solopartij.  Leiderschap krijgt vorm in de wisselwerking met anderen. Een tijdlang reflecteren op het eigen leiderschap levert goede resultaten op.

Energie Herstellen – Een executive die vele jaren als vanzelfsprekend keihard heeft gewerkt, kan soms zomaar uitvallen. In die gevallen werkt InnerCompas met uw werknemer aan het in balans komen en terugbrengen van de energie. Ook andere gevallen waarin het een tijdje tegenzit, kunnen effect hebben op het functioneren. Ook daar levert InnerCompas een belangrijke bedrage aan het met hernieuwde kracht terugkomen van uw executive.

‘Ja’ zeggen tegen meer ‘Nee’ – Soms zijn zelfs uw topmensen niet assertief genoeg. Ze hebben de positie bereikt met hard werken, doorgaan, maar kunnen nog steeds slecht hun grenzen aangeven. Voor de volgende stap die ze willen maken, is het nodig dat ook dit punt echt op orde komt. InnerCompas gelooft daarbij niet in aangeleerde truucjes die je in legio assertiviteitstrainingen kunt aanleren. Want zodra iemand onder druk staat is het aangeleerde gedragsrepertoire verdwenen, helaas. InnerCompas gelooft in wat ik noem Primaire Assertiviteit. Dat is assertiviteit waarover je niet hoeft na te denken. Je bent het. En je bent het, omdat je onmiddellijk je grens voelt als die overschreden wordt. En dat is exact waar het bij assertiviteit over gaat, dat mensen zo diep in contact zijn met de evenwichtige basis in zichzelf dat assertiviteit geen vraag meer is. Het wordt vanzelfsprekend. InnerCompas is uniek in deze benadering van assertiviteit.

Reflectietijd Georganiseerd – Zo nu en dan heeft uw executive het nodig om een tijd lang haar levensvragen door te nemen. De ruimte die dat geeft, kan leiden tot hernieuwde energie en performance op niveau. Vooral als u gezien heeft dat het functioneren moeizaam is geworden. Dat hoeft niet. InnerCompas brengt samen met de executive energie terug, helpt met verwerken en reflecteren. Balans herstelt zich en met hernieuwde zin gaat uw medewerker weer aan de slag.

Er zijn uiteraard nog veel meer situaties waarin Executive Coaching bij InnerCompas uitermate zinvol is. Mail mij met vragen omtrent mensen die belangrijk zijn voor u en uw bedrijf!

Je regelmatig bezinnen, geeft je de kracht, om richtinggevend te zijn!