Hoe werkt Executive Coaching bij InnerCompas?

Opstarten

Je overlegt met je werkgever en vraagt of je via je werkgever een ontwikkeltraject mag aangaan voor bepaalde tijd bij InnerCompas Coaching. Een indicatie voor de initiële lengte van het traject kun je ongeveer een jaar tot anderhalf jaar noemen. Soms loopt een traject na die tijd nog door, uiteraard in overleg met jou als executive en je werkgever.

Het spreekt voor zich dat ik ook werk voor ondernemers en andere executives die het traject zelf bekostigen.

Eerste kennismakingsgesprek

Als je werkgever graag wil dat jij je ontwikkelt en hij akkoord gaat met dit traject bij InnerCompas. Neem dan contact op voor een eerste kennismakingsgesprek. In dat gesprek bepalen we je vraag en het doel van de coaching. Ook krijg je in dat gesprek globaal zicht op je traject. Eventueel als dat nodig is voor je werkgever, maak ik een offerte op basis van dit eerste gesprek.

Afstemmen van de frequentie

De frequentie van de coaching hangt af van je beginsituatie. Maar om je een beeld te geven is het slim om de coaching in het begin frequenter te laten plaatsvinden en als je eenmaal goed op weg bent, en meer zelf kunt, de frequentie iets te verlagen. Het kan zijn dat je in de eerste maand 3 à 4 sessies hebt en daarna eens per maand. Maar uiteraard hangt dat af van je uitgangssituatie, waarbij vragen als: wat wil je bereiken, hoe sta je er nu voor, wat is je vraag, bepalen wat nodig is.

Optie

Je kunt er ook voor kiezen om in een keer een grote stap vooruit te maken door als tweede sessie een hele dag coaching aan te vragen van 5 uur. Daarbij is de dag ingedeeld in vraagstelling uitdiepen, vervolgens lunchen, daarna gaan we aan de slag met het opzetten van de parallelle lagen en ga je de diepte in. Aan het einde van de dag krijg je huiswerk mee voor de volgende keer.

Er zijn situaties waarbij je snel iets wilt bereiken, om bijvoorbeeld het tij te keren, een positieve verandering te bewerkstelligen in jezelf en als signaal naar je omgeving. Dan is intensieve begeleiding in het begin noodzakelijk.

Resultaat

Het resultaat hangt af van hoe je aankomt, wat je wilt bereiken, de mate waarin je je open stelt (daarbij help ik je) en of je jouw deel van het werk doet. De meeste uitdagingen waarmee executives zich laten coachen worden overwonnen.

De executives die zich echt willen laten coachen en hun deel van het werk doen (ik geef vaak oefeningen mee), merken in de meeste gevallen al na drie of vier sessies vooruitgang en bereiken het gezamenlijk geformuleerde doel binnen de beoogde tijd (soms duurt het wat langer, soms korter.) Succes is niet vanzelfsprekend – er moet wel voor worden gewerkt. De meeste cliënten die ik heb mogen begeleiden verklaren dat ze blijvend baat hebben van het doorlopen coaching traject. De meeste clienten komen na het traject terug als ze een nieuwe uitdaging aangaan.

Free Online Coaching

Gedurende het gehele traject krijgt je gratis Online Coaching op vragen die je tussendoor wilt stellen, of problemen waar je tegenaan loopt. Ook in het weekend en tijdens vakanties.

Het tarief

Het tarief voor executive coaching bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek. Bij InnerCompas bereik je wat je ergens anders niet zo snel zult bereiken. Opnieuw zeg ik erbij dat dit afhankelijk is van je inzet en het nemen van je verantwoordelijkheid voor dit traject en je drive om je te ontwikkelen, tot jezelf te komen of te herstellen.

Facturering en inhoud van het traject

De facturering vindt plaats per maand, aan je werkgever of aan jezelf. Je werkgever heeft geen inzage in de inhoud van het traject via mij vanwege mijn beroepsgeheim. Wel kun je hem/haar zelf regelmatig bijpraten en zal je werkgever snel genoeg opmerken dat er dingen aan het veranderen zijn. Eventueel kun je aan je werkgever vragen wat zij of hij graag wil dat je bereikt.

AVG

InnerCompas Executive Coaching Amsterdam gaat zorgvuldig om met de privacy van haar cliënten. In het kader van mijn beroepsgeheim zijn alle gespreken en is alle andere communicatie vertrouwelijk tussen mijzelf en de client in kwestie. Voor mijn eigen herinnering maak ik digitaal korte gespreksaantekeningen op mijn computer (lokale opslag en i-cloud), die vergrendeld is met een wachtwoord, dat ik regelmatig wijzig. Deze verslagen zijn alleen ter inzage van de client en mijzelf. Uiteraard voldoe ik ook aan de wettelijke verplichtingen tot rectificatie en aanvulling en tot verwijdering (na vijftien jaar). Gegevens worden alleen gebruikt in verband met het maken van afspraken, de begeleiding en het verwerken van facturen. De facturen worden verwerkt door mijn administrateur, die daarvoor met mij vertrouwelijkheid is overeengekomen. Als u als cliënt vragen heeft over hoe ik met privacy omga, beantwoord ik die graag.

Afzeggen van sessies

Niet op tijd afgezegde afspraken worden in rekening gebracht. Je kunt kosteloos afzeggen tot 5 werkdagen voor de afspraak plaatsvindt. Daarna wordt de sessie in rekening gebracht, ook bij overmacht.