Executive Coaching voor hoogopgeleide vrouwen

InnerCompas begeleidt alleen vrouwen.

Omdat vrouwen anders zijn dan mannen en dingen vanuit ander perspectief benaderen en daarom een andere vorm van begeleiding nodig hebben.

Wat vind jij belangrijk – nu – op dit moment? Welke vragen heb je?

Blijf er niet mee rondlopen, maar plan je begeleiding vast in. InnerCompas is er voor hoogopgeleide vrouwen die richting willen geven.

Je regelmatig bezinnen, geeft je de kracht, om richtinggevend te zijn!