Executive Coaching voor hoogopgeleide vrouwen

“When people say they don’t have time to meditate once a day, I tell them to do it twice a day. If you don’t make time to take care of yourself, you’re really in trouble.”

Deepak Chopra

InnerCompas begeleidt alleen vrouwen.

Omdat vrouwen anders zijn dan mannen en dingen vanuit ander perspectief benaderen en daarom een andere vorm van begeleiding nodig hebben.

Wat vind jij belangrijk – nu – op dit moment? Welke vragen heb je?

Blijf er niet mee rondlopen, maar plan je begeleiding vast in. InnerCompas is er voor hoogopgeleide vrouwen die richting willen geven.

“Unless coached, people never reach their full potential!”

Niets is zo jammer als talentvolle mensen die hun volle potentieel niet weten te bereiken. Dat kan zomaar komen door blijven rondlopen met vragen en twijfels, die zich gaan afspiegelen in je succes. Zelfs als je denkt, ooh maar niet ik, kan het zinvol zijn om je regelmatig te bezinnen! Dat geeft je de kracht om richtinggevend te zijn! Je bereikt meer als je beter in je vel te zit. Laat je coachen bij InnerCompas Executive Coaching.

Je regelmatig bezinnen, geeft je de kracht, om richtinggevend te zijn!